Rob Williams a historie PSYCH-K®

PSYCH-K® metoda byla založena Robertem M. Williamsem v Denveru, Colorado na začátku roku 1989. Rob Williams vystudoval filozofii na Univerzitě Kalifornie v Los Angeles a poradenství na Univerzitě Kolorádo. Je prezidentem The Myrddin Corporation a ředitelem PSYCH-K® Centre International.

Profesní původ Roba Williamse byl v korporátním světě, kde pracoval na významných manažerských pozicích prvních 14 let své kariéry. Poté následoval svou touhu po spirituálnějším životě a rozhodl se zaměřit na profesionální psychoterapii. Výsledky práce tradičními psychoterapeutickými metodami ho neuspokojovaly.


Jako člověk s korporátním zázemím byl zaměřený na výsledky. Vnímal, že potenciál klientů zlepšit svůj život je daleko větší. A tak začal hledat efektivnější způsoby práce.

Studoval mnoho metod vedoucí lidi ke změně, jak starobylých, tak moderních. Nakonec, veden touhou umožnit lidem významné pokroky, byl intuitivně veden ke "spirituálnímu downloadu" nové metody. Proto se také Rob Williams sám označuje pouze za zprostředkovatele PSYCH-K®, nikoliv za jejího autora.

Začal PSYCH-K® používat nejprve na sobě, blízkých lidech a poté i klientech a na základě ohromných výsledků, začal metodu šířit a vyučovat. Nyní je po světě více než 50 certifikovaných instruktorů PSYCH-K®. Je po celém světě používána jako bezpečná, efektivní metoda ke změně podvědomých přesvědčení - z omezujících na pomáhající.

Je autorem knihy PSYCH-K®... The Missing Piece/Peace in Your Life.