Vítejte na stránkách Monika PSYCH-K®!

To, že jste tu, není jen tak...

ZMĚNA

To je oč tu běží. Změna je to, co PSYCH-K® nabízí.

Změnu našich vzorců chování, reakcí, myšlení, niterních přesvědčení, našeho vnímání, prožívání...
Tedy změnu ŽIVOTA. Kvality jeho prožívání i jeho obsahu.

Společně přepíšeme jakýkoliv Váš podvědomý vzorec. Transformujeme jakékoliv přesvědčení.
Změníme vnímání jakékoliv situace.


95 % času trávíme a jednáme na základě svého podvědomí. Zde jsou uložena veškerá naše přesvědčení.
Naše přesvědčení jsou základem naší osobnosti. Definují nás jako cenné nebo bezcenné, schopné či neschopné, důvěřivé či podezíravé, přijímané nebo odmítané, samostatné nebo závislé, flexibilní či nepřizpůsobivé, budící respekt nebo despekt, milované nebo nenáviděné...
Naše přesvědčení ovlivňují naši náladu, vztahy, výkonnost v práci, sebevědomí, fyzické zdraví, finanční prosperitu...

PSYCH-K® je způsob, jak rychle identifikovat a transformovat přesvědčení, která nás limitují na přesvědčení, která nás podporují. Je to způsob, jak se zbavit bolestných a nechtěných pocitů, názorů a myšlenek.

Podvědomá přesvědčení jsou náš FILTR, skrze který se díváme, vnímáme a zažíváme sami sebe a okolní svět.
Jaká máme podvědomá přesvědčení, takový žijeme život.

Podvědomá mysl tu není proto, aby nám škodila.

Naopak, jejím úkolem je udržet nás naživu, v bezpečí, adaptovat se na prostředí, naučit se "jak to na světě chodí".
Díky podvědomí nemusíme vědomě myslet na každý nádech a výdech a ani se nemusíme každé ráno znovu učit chodit či mluvit.
Od těhotenství do věku cca 7 let absorbujeme z okolí vše, doslova jako houba. Nemáme ještě plně vyvinutou sebereflexi, což znamená, že nedokážeme zhodnotit a rozhodnout se, které přesvědčení příjmeme za své, a které ne.
Vše přijímáme jako absolutní fakt.

Podvědomá mysl není kritická ani odsuzující; neanalyzuje ani neuvažuje. Jednoduše jedná na základě přesvědčení, která do ní byla nahrána. Je to náš autopilot.
Je dokonce milionkrát výkonnější než ta vědomá - aby dokázala obsáhnout všechny své úkoly.Většina našich podvědomých přesvědčení je limitujících a sebesabotujících a ovlivňují každý aspekt našich životů - vztahy, sebepřijetí, finanční prosperitu, zaměstnání, zdraví, psychickou kondici...

Naše současné vnímání i současná životní situace jsou tedy utvořeny na základě našich předešlých zkušeností, prožitků a myšlenek a pocitů s nimi spojených.


Vědomá mysl je kreativní, svobodná, tvořivá, plánuje a hodnotí, má vize, sny, touhy.
Má ale k dispozici pouze zbylých 5%.
Z tohoto důvodu se změna pomocí vědomé mysli či afirmacemi stává velmi obtížnou.
Některá přesvědčení lze změnit na úrovni vědomé mysli pouhým uvědoměním si nových informací a následným jednáním podle nich. Mnohá přesvědčení a vnímání je však neprostupných pro fakta, rozum, sílu vůle nebo motivaci.
Změna je potřeba provést na podvědomé úrovni.


PSYCH-K® komunikuje přímo s naší podvědomou myslí.

To je důvod, proč ke změnám pomocí PSYCH-K® dochází tak snadno a tak rychle.
PSYCH-K® umožňuje sladit obě mysli, uvést obě mozkové hemisféry do harmonie a tím může dojít ke kýžené změně velmi snadno a velmi rychle. Samotný proces změny přesvědčení trvá několik minut.

PSYCH-K® je soubor procesů, které pomohou naši mysl osvobodit od omezení minulosti.
Je to jednoduchý proces, který komunikuje s Vaším podvědomím, abychom mohli identifikovat a změnit stará přesvědčení, která Vás omezují ve Vaší současné zkušenosti.Pokud vědomá a podvědomá mysl nejsou v souladu ("věří v něco jiného") nastává KONFLIKT.
Pokud jsou vědomá a podvědomá mysl v souladu, přichází ZÁZRAK.PSYCH-K® překonává standardní metody vizualizací, afirmací a pozitivního myšlení.

Jedná se o průlomový přístup k provedení okamžitých a trvalých změn na podvědomé úrovni.
Celý proces je řízen výhradně moudrostí Vašeho těla - využíváme svalový test v průběhu celého PSYCH-K® procesu.
Tento úžasný nástoj umožňuje změnit naše vzorce myšlení i jednání, odpustit, přijmout, zbavit se fobií, závislostí, bloků a strachů, vyrovnat se se stresem a traumaty."PSYCH-K® je soubor zásad a procesů určených k tomu, aby změnily podvědomá přesvědčení, která omezují vyjádření našeho plného potenciálu jako duchovní bytosti, která prožívá lidskou zkušenost."


Rob Williams - zakladatel PSYCH-K®
www.psych-k.com


"PSYCH-K představuje jeden z nejdůležitějších procesů umožňujících rychlou a účinnou změnu našich životů, která je nyní na planetě k dispozici."

Dr. Bruce H. Lipton, Ph.D.,
vědec, buněčný biolog, průkopník epigenetiky a autor knih Biologie víry, Spontánní evoluce a Líbánkový efekt
www.brucelipton.com


Těším se na setkání

osobně či online...


Monika Slámová Macků

Horákovská 16, Brno  628 00
E-mail: podporujicipodvedomi@gmail.com
Telefon: +420 724 50 99 62


Otevírací doba - na objednání

Bankovní spojení: 670100-2203857812/6210
IBAN: CZ95 6210 6701 0022 0385 7812
BIC: BREXCZPP