"Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu." - Henry Ford

Metodu PSYCH-K® řadíme do energetické psychologie. Jedná se o bezpečnou a efektivní komunikaci mezi mozkovými hemisférami. PSYCH-K® využívá nejmodernější poznatky z oblasti epigenetiky a psychoneuroimunologie.

Až donedávna byly dobré výsledky metod založených na energetické rovnováze považovány za subjektivní zkušenosti jednotlivců. Nové studie využívající 3D mapování mozku, kvantitativní elektroencefalografie (QEEG) a elektromagnetické tomografie o nízkém rozlišení (LORETA) poskytly měřitelné, objektivní údaje, které ukazují signifikantní a trvalé změny v mozkové činnosti, k nimž dochází po jediném desetiminutovém sezení PSYCH-K® (grafy níže).


Studie mapující mozek ukazují, že PSYCH-K® navozuje "stav celého mozku", kdy pravá i levá hemisféra pracují společně. Dochází tedy k synchronizaci hemisfér. V našem běžném bdělém stavu pracuje převážně naše levá hemisféra - ta strana mozku, která se zabývá logikou. Naproti tomu pravá hemisféra je spojována se zpracováním emocí. Když dominuje levá hemisféra, máme tendenci potlačovat své emoce právě logikou a rozumem.

Levá mozková hemisféra

Používá logiku/důvody, přemýšlí ve slovech, analyzuje, přemýšlí sekvenčně, identifikuje se s jednotlivcem, dodržuje řád.

Pravá mozková hemisféra

Používá emoce, intuici, kreativitu, přemýšlí v obrazech, pracuje v celku a v souvislostech, přemýšlí simultánně/holisticky, identifikuje se se skupinou, je spontánní a svobodná.

Každá hemisféra cerebrálního cortexu se specializuje na různé funkce, zpracovává různé druhy informací a vypořádává se s různými problémy. Obě vzájemně spolupracují. Každá se učí odlišným způsobem.
V průběhu PSYCH-K® balancu (tak se nazývá proces, při kterém do podvědomí nahráváme nové přesvědčení) se dostáváme do tzv. Wholebrain (tedy "celomozkového") stavu. To znamená, že obě mozkové hemisféry spolu komunikují, spolupracují.


Úryvek z článku doktora Fannina  (celý článek > zde < )

Jeffrey L. Fannin, Ph.D., je zakladatelem a výkonným ředitelem Centra pro kognitivní vylepšení (CCE), který se nachází v Glendale v Arizoně u Phoenixu.
Podle něj celomozková aktivita příznivě ovlivňuje více než jen fyzické a psychologické hojení.

Chtěl jsem napsat několik řádků, abych vás seznámil s neuvěřitelným výzkumem, který jsem provedl s Robem Williamsem, Raes Carroll a Angelou Howard (Certifikované facilitátorky PSYCH-K®). Věnuji se komplexní praxi mapování a analýzy mozku a jeho tréninku pro optimální zdraví a výkon po dobu téměř 14 let. Studuji (ADD), porucha pozornosti / porucha hyperaktivity (ADHD), úzkostné poruchy, deprese, sportovní výkon, neurofeedback terapie, zotavení po úrazu, využívání mozkových vln pro osobní úspěch ke zlepšení mozkové funkce a posílení duševních a emocionálních schopností.

Pokroky v technologii měření mozku a naše chápání neurovědy v posledních několika letech nám nyní umožňují určit jednotlivé aspekty myšlení a s nimi související vzorce chování. Osobně jsem se podílel na výzkumu mozku jako součást výzkumného týmu, který studuje neurovědu na Arizonské státní univerzitě. Za naši práci jsme mezinárodně uznáváni a pokračujeme ve zkoumání zajímavých a užitečných otázek v našem oboru.
Rob Williams a já jsme zjistili, že naše individuální cesty nám odhalily podobné věci a cítili jsme, že naše spojení a práce v této době by mohly být hluboké a zajímavé. Oba sdílíme vášeň pro vědu a fascinaci tím, co může přinést.

Před setkáním s Robem jsem připravil rozšíření našeho týmu v Omaha, Nebraska, o Angelu Howardovou, sestrou specializovanou na holistické zdraví. Myslela si, že by bylo zajímavé udělat se mnou PSYCH-K® balanc. Navrhl jsem tedy udělat malý test mého mozku před a po PSYCH-K® balancu. Byli jsme velmi překvapeni výsledky QEEG (kvantitativní elektroencefalogram). A rozhodli jsme se výsledky sdílet.

CO JE BRAINMAPPING?

Elektroencefalografie (EEG) je skutečně interdisciplinární disciplína, která zahrnuje koncepty a techniky z různých oborů. Základní fyziku, neurofyziologii, elektrofyziologii, elektrochemii, elektroniku, elektrotechniku, biologii a neurologii. K práci s klinickou EEG je zapotřebí porozumět každé z těchto disciplín. Údaje, které prezentujeme, jsou naše první snahy zjistit, zda zařízení EEG může měřit změny v energii mozkových vln po provedení PSYCH-K® balancu. Jak mnoho z vás ví, kognitivní behaviorální psychologie ukázala, že akce následuje myšlenku. Děláme to, na co myslíme. Myšlenky jsou vzorce energie přeložené do frekvencí v mozku a pak jsou distribuovány do různých oblastí mozku sítí neuronových drah, které ovlivňují myšlení, paměť, emoce a mnoho dalších funkcí mozku. Pokud jsou neuronové dráhy nedostatečné nebo nefungují správně, zamýšlený výsledek nebude přítomen. Na mých klinikách používám zařízení elektroencefalografické (EEG) křivky, které se soustřeďují na mozkové vzorce, aby zjistily, kde je třeba provést nezbytné změny v aktivitě mozkových vln, aby se vytvořil optimální výkon ovlivňující postoje, emoce, chování a další faktory. V podstatě trénujeme mozek pro optimální výkon. Z předběžného výzkumu vyplývá, že PSYCH-K® významně ovlivňuje neuronové dráhy v mozku, a mozkové mapování QEEG nabízí spolehlivou vědeckou metodu, která ukazuje, že změny nastaly. Technologie Brainwave zaznamenává informace podle frekvencí, běžně nazývaných hertz (Hz).

Mozek generuje po celou dobu mnoho frekvencí, z nichž každá má jinou funkci nebo určitým způsobem přispívá k činnosti mozku. Existuje šest hlavních frekvenčních rozsahů mozku, které měříme a zobrazujeme v typické aktivitě brain mapping. Delta, je nejvíce dominantní ve stavu spánku, se měří od 1 do 4 hertzů (Hz); Theta, hluboce uvolněný stav a často při kreativních činnostech nebo meditaci, někdy označovaný jako hypnogogický stav nebo místo, kde jsou uloženy naše přesvědčení, je měřena na 4 až 8 Hz; Alfa, mírně uvolněný stav se stává mostem mezi nevědomou a vědomou myšlenkou měřeno v rozmezí 8 až 12 Hz, vytváří "senzorický odpočinek", který je ostražitý, ale uvolněný; Frekvence, které se týkají našeho senzorického zpracování a našeho fyzického pohybu, nazýváme naše senzorické motorické rytmy a měříme je na 13 až 15 Hz; Beta, naše vědomí a myšlenkové aktivity měřené při 12 až 30 Hz. Zde popisujeme střední-rozsah beta, asi 12 až 15 Hz, který pomáhá naší schopnosti účastnit se věcí. Existuje také superbeta, stav, který má co do činění s naším maximálním vědomím a bdělostí a je měřen až 35 Hz. Frekvence gama pomáhá v mnoha našich vyšších funkcích, jako je komplexnost myšlení a přizpůsobivost, stejně jako v některých z našich žádoucích emocionálních stavů jako je například radost. Zdá se, že je rozumným předpokladem, že pokud můžete tuto technologii využít k měření energie v mozku, pak bychom měli být schopni měřit změnu této energie v mozku. Tato hypotéza vedla ke zkoumání změřených změn v energii mozkových vln v souvislosti se PSYCH-K®.

PSYCH-K® Brainmapping Research 17. ledna 2010 v Omaha, Nebraska a EEG provedla Angela Howard se mnou. Nebudu zobrazovat všechny informace týkající se mozkových scanů a dalších informací získaných z EEG. Ne proto, že nechci, abyste je viděli, ale proto, že je to příliš mnoho informací. Proto vám nabídnu jednu mapu, která představuje výsledky tohoto experimentu. Jakákoli data nad +1,5 jsou považována za abnormálně vysoká, veškeré údaje, které klesají pod hodnotu -1,5, jsou považovány za abnormálně nízké.

Barvy znázorněné na grafu se vztahují k barvám na následujícím obrázku. PSYCH-K® balance byl proveden dne 17. ledna 2010 a okamžitě následovalo měření EEG převedené na mozkovou mapu QEEG. Byli jsme svědky dramatické pozitivní změny ve srovnání s mozkovou mapou před PSYCH-K® provedenou 14. ledna 2010.

Více informací o tomto výzkumu, který jasně ukazuje výhody bilaterálního a symetrického vzoru mozkových vln vytvořeného pomocí PSYCH-K®, lze nalézt na oficiálních webových stránkách PSYCH-K®.