Individuální sezení

Jak probíhá sezení

  • Potkáme se buď osobně v Brně (případně Olomouc nebo Praha) či on-line.
  • Na začátku mluvíme o tématu, se kterým přicházíte. Následně vytvoříme přesvědčení, se kterým dále pracujeme.
  • Svalovým testem ustanovíme komunikaci a ujistíme se, zda jsou prohlášení pro Vás vhodná a bezpečná a zároveň srozumitelná pro Vaše podvědomí.
  • Najdeme ten nejvhodnější PSYCH-K® balanc a pomocí něj nahrajeme nové přesvědčení do Vašeho podvědomí.

 

Délka a cena sezení

  •   1   hod sezení       1 500,-
  • 1,5  hod sezení      2 000,-
  •   2  hod sezení      2 500,-

Příklady limitujících přesvědčení:

"Bez ohledu na to co dělám nebo jak moc se snažím - nikdy to není dost dobré."

"Lidé by mě neměli rádi takovou jaká jsem."

"Není bezpečné požádat o pomoc ostatní, protože jim nemohu věřit, že to udělají správně."

"Na mém názoru nezáleží."

"Obviňuji ostatní (šéfa, kolegy, příbuzné, děti, společnost) za své potíže."

"Nikdy nepotkám toho správného partnera."

"Rozhodnutí, která dělám, se většinou ukáží jako chybná." / "Na co sáhnu, to pokazím."

Další příklady situací, kde PSYCH-K® efektivně pomáhá:

porod, vztahové situace (mezi manželi, dětmi, sourozenci, kolegy na pracovišti, sousedy, ...), pracovní výzvy, změna zaměstnání, zbavení se zlozvyků, odpoutání se, odpuštění, finanční limity, sebepřijetí, ...

PSYCH-K® je způsob, jak rychle identifikovat a transformovat přesvědčení, která nás limitují na přesvědčení, která nás podporují. Je to způsob, jak se zbavit bolestných a nechtěných pocitů, názorů a myšlenek.

Není třeba znát příčinu nesnází ani není nutné prožívat případné trauma znovu.

Vaše přesvědčení jsou základem vaší osobnosti. Definují vás jako cenné nebo bezcenné, schopné či neschopné, důvěřivé či podezíravé, přijímané nebo odmítané, samostatné nebo závislé na okolí, flexibilní či nepřizpůsobivé, budící respekt nebo despekt, milované nebo nenáviděné...

Vaše přesvědčení ovlivňují vaši náladu, vztahy, výkonnost v práci, sebevědomí, fyzické zdraví, ...Více informací v angličtině na www.psych-k.com