nejčastější dotazy

Jak často sezení probíhá?

  • někomu stačí jedno sezení, někdo pro řešení komplexnější situace potřebuje 2, 3, 4 sezení. Někdo dochází opakovaně - 2 x za měsíc, někdo 1 x za čtvrt roku. Je to velmi individuální vhledem k tématu, které řešíte. Vše si určujete sami.

Jak dlouho změna vydrží?

  • po nahrání nového přesvědčení je změna v mozku trvalá. Na konci každého sezení vytváříme akční plán, díky kterému toto přesvědčení ukotvíme i v hmotném světě.

Kdy začne nové přesvědčení fungovat?

  • většinou změnu ucítíte okamžitě, začnete jednat automaticky odlišně, zkrátka jako důsledek PSYCH-K® balancu.
  • Někdy budete muset naplánovat postupné kroky "akčního plánu". Například: Pokud děláme balanc na prohlášení "Mám odvahu mluvit s Janem" tak to udělejte! Zkrátka se rozhodněte kdy a jděte od toho. Pokud děláme balanc na transformaci stresu z pavouků, nemusíte pavouky hledat a chytat do ruky, ale příště, až se setkáte s pavoukem, bude vaše vnímání této situace zcela odlišné.


PSYCH-K® a zdraví

Dovolte mi zdůraznit, že metoda PSYCH-K® není náhradou lékařského ošetření, ale často ho velmi účinně doplňuje.

Přínos PSYCH-K® je v transformaci limitujících podvědomých přesvědčeních, která mohou mít souvislost s vaší zdravotní záležitostí. Tato přesvědčení obvykle souvisejí s rannými stádii vašeho života a často přetrvávají do dospělosti bez toho, že byste si je vědomě uvědomovali.

Mezi naším tělem a myslí je silná biologická vazba a skrze ni vám může být metoda PSYCH-K® nápomocná. Vzhledem k tomu, že nemám lékařské vzdělání, nemohu se k vašemu zdravotnímu stavu vyjadřovat tak, jak by to dělal lékař ve smyslu diagnóz či léčení. Jinými slovy, v PSYCH-K® nestanovujeme diagnózy a neléčíme. Ale pomocí PSYCH-K® vám můžeme výrazně změnit vaše podvědomá přesvědčení, která mohou ovlivňovat vaše zdraví a pohodu, a to jak fyzickou, tak mentální. Ačkoliv je nemožné garantovat konkrétní výsledky, vzhledem k individualitě každého člověka.

PSYCH-K® má 33letou historii v pomoci lidem na jejich cestě ke spokojenému a radostnému životu na poli mentálním, emocionálním, fyzickém i spirituálním.