Jak často sezení probíhá?

Je to zcela individuální - téma od tématu a člověk od člověka. Pro danou záležitost zpravidla postačí jedno sezení.
Většinou klienti dochází opakovaně (1 - 2 x za měsíc, 1 x za čtvrt roku) a řeší si svá témata - dle pocitu a naléhavosti.

Kdy dochází ke změně a jak dlouho změna vydrží?

Ke změnám dochází okamžitě. Cítíte to okamžitě.
Začnete automaticky jednat i myslet odlišně, navnímáte svůj nový postoj i pocity.
Změna je trvalá. Dokud se nerozhodnete daný program/přesvědčení opět přepsat.

Ve kterých oblastech života mi PSYCH-K® může pomoci?

PSYCH-K® lze bez nadsázky aplikovat na každou oblast Vašeho života.
Ať je to sebevědomí, kariéra, vztahy jakéhokoliv charakteru, smrt a ztráta, porod (příprava na něj i transformace již proběhlého porodu), finanční bloky, odpuštění, přijetí, spiritualita, strachy, fobie, závislosti, ...

Kdekoliv, kde (se) cítíme omezení.

Co je to PSYCH-K® balanc?

Takto se nazývá proces, při kterém nahráváme nový program, nové přesvědčení do podvědomí.
Tento proces vytváří vyváženou komunikaci mezi oběma hemisférami cerebrálního kortexu, což umožňuje přeprogramování limitujích či jinak sabotujících přesvědčení na přesvědčení podporující.
Při balancu vzniká tzv. "Whole-brain" ("celomozkový") stav, mozková frekvence se sníží na Theta vlny. Je to obdobné jako u dětí do věku cca 7 let, meditaci, hypnóze či stavu při usínání.

Jak poznám, kde mám nějaké bloky?

Váš život je doslova otiskem, zrcadlem Vašeho podvědomého nastavení. Sami nejlépe víte, kde se necítíte dobře, šťastní, kde to drhne, která oblast Vašeho života ve Vás vyvolává bolest, hněv, vztek nebo odpor. S něčím byste chtěli hnout, ale necítíte se "dost" nebo jste přesvědčeni, že je to "nemožné", svazují Vás "okolnosti". Možná se opakovaně snažíte, ale výsledky se nedostavují.

Podvědomá nastavení nebývají často v souladu s Vašimi vědomými tužbami a představami. Je to tím, že drtivou většinu Vám "nainstalovalo" Vaše okolí v průběhu dospívání. Nejen rodiče, sourozenci, škola, kamarádi, ale například i televize do Vás vložili jejich "pravdy" o světě i o Vás samotných. Rozhodně tedy není třeba se za ně vinit ani stydět. Rozhodně je ale ku prospěchu, je v sobě změnit. Dovolit si to.

Svalový test

Svalový test nám umožňuje komunikovat přímo s naším podvědomým nastavením. Nejčastěji používáme paži.

Podvědomí řídí také naše motorické funkce v těle - pohyby svalů. Poskytuje tak vestavěné komunikační spojení, běžně známé jako svalové testování. Svalové testování lze tedy použít ke zjištění souhlasu nebo nesouhlasu s jakýmkoli tvrzením. Pokud podvědomí není v souladu s prohlášením, reaguje stresem, což se odráží v elektrickém konfliktu a má za následek slabou reakci paže. Vše v PSYCH-K®, od navázání komunikace s podvědomím až po testování nového prohlášení a určení, který balanc je pro provedení konkrétní změny nejlepší, se provádí pomocí svalového testu.

Svalový test má prokázanou stejnou kvalitu měření jako manometr (zařízení pro měření krevního tlaku).
Při on-line sezení probíhá svalové testování skrze facilitátora (tedy skrze mne).

Akční plán

Na konci sezení sestavujeme tzv. akční plán.
Jedná se o jasné kroky, díky kterým svá nová přesvědčení ukotvíte v hmotném světě.

Pokud řešíme strach z pavouků, nemusíte jít do nejbližšího zverimexu a strkat ruku do terária... Ale už při dalším setkání s pavoukem se budete cítit odlišně.
Když řešíme odpuštění mamince - akční krok může být jí zavolat/navštívit.
Některé situace/přesvědčení akční plán nevyžadují.

V čem se PSYCH-K® liší od ostatních modalit?

Nepotřebujeme vědět kdy ani jak naše nežádoucí přesvědčení vzniklo, ani od koho jsme jej přijali.
Ani není nezbytné případné trauma prožívat znovu.
Proces oslavy po každém provedeném balancu.

Je to projev poděkování nejen našemu podvědomí za vytvořenou změnu a za ochotu spolupracovat.
Odečítání svalového testu
není přenecháno výhradně v zodpovědnosti facilitátora. Ten funguje jako "druhé oči". Každý klient sám cítí a odečítá své svalové reakce. Je tak zachován plný respekt ke každému člověku a jeho moudrosti.
Každé sezení následuje PSYCH-K® protokol, který mimo jiné zajišťuje kontakt s Vaším Vyšším Já a potvrzení, zda žádaná změna je v souladu s Vaší duší.

PSYCH-K® a zdraví

Metoda PSYCH-K® není náhradou lékařského ošetření, ale často ho velmi účinně doplňuje.
Nestanovujeme diagnózy, neléčíme.
Přínos PSYCH-K® je v transformaci limitujících podvědomých přesvědčeních, která mohou mít souvislost s Vaší zdravotní záležitostí. Tato přesvědčení obvykle souvisejí s rannými stádii Vašeho života a často přetrvávají do dospělosti bez toho, že byste si je vědomě uvědomovali. Mohou samozřejmě vznikat i během dospělosti.

Mezi naším tělem a myslí je silná biologická vazba a skrze ni nám může být metoda PSYCH-K® nápomocná. Přestože je nemožné garantovat konkrétní výsledky, vzhledem k individualitě každého člověka, ve své praxi se setkávám s krásnými výsledky. A to i přímo na sobě.

Jak je možné, že se o PSYCH-K® dozvídám až teď?

Až do roku 1997 byl zakladatel Rob Williams jediným člověkem, který PSYCH-K® vyučoval. V současné době již na světě existuje několik certifikovaných a pečlivě vybraných instruktorů. U nás v ČR je jeden.
PSYCH-K® není žádným neověřeným a nevyzkoušeným výstřelkem na poli osobnostního růstu a duchovního rozvoje. Existuje již 34 let. Má unikátně zakomponovanou silnou duchovní složku.
Rob se spojil se světově uznávaným Brucem Liptonem a společně světu předávají informace o tom, jak nás naše myšlenky ovládají a řídí tím náš život.

"Tajemstvím života" je VÍRA. Spíše než geny řídí naše životy naše přesvědčení. PSYCH-K® je soubor jednoduchých, sebeposilujících procesů ke změně vašich přesvědčení a vnímání, které ovlivňují váš život na buněčné úrovni."

Bruce Lipton