nejčastější dotazy

Jak často sezení probíhá?

 • je to individuální - téma od tématu a člověk od člověka

 • zpravidla stačí pro jedno téma jedno sezení

 • pro řešení komplexnější situace mohou být potřeba 2 - 3 sezení

 • většinou klienti dochází opakovaně (1 x nebo 2 x za měsíc, 1 x za čtvrt roku) a řeší si svá témata postupně, dle akutnosti

Kdy dochází ke změně a jak dlouho změna vydrží?

 • změnu cítíte okamžitě
 • začnete automaticky jednat i myslet odlišně
 • ihned navnímáte svůj nový postoj, pocit, máte odlišné myšlenky než na začátku
 • změna je trvalá

Akční plán

 • na konci sezení sestavujeme tzv. akční plán (v některých situacích není třeba)
 • jedná se o jasné kroky, díky kterým svá nová přesvědčení ukotvíme v hmotném světě
 • např. pokud řešíme strach z pavouků, nemusíte jít do nejbližšího zverimexu a strkat ruku do akvárka... Už při dalším setkání s pavoukem se budete cítit odlišně.
 • pokud např. řešíme odpuštění mamince - akční krok bude jí třeba zavolat/navštívit

Svalový test

 • pro svalový test nejčastěji používáme paži
 • při on-line sezení probíhá svalové testování přímo skrze facilitátora (tedy skrze mne)
 • je potvrzeno, že manometr na měření krevního tlaku má stejnou kvalitu měření jako námi používaný svalový test

PSYCH-K® a zdraví

Dovolte mi zde zdůraznit, že metoda PSYCH-K® není náhradou lékařského ošetření, ale často ho velmi účinně doplňuje.

Přínos PSYCH-K® je v transformaci limitujících podvědomých přesvědčeních, která mohou mít souvislost s vaší zdravotní záležitostí. Tato přesvědčení obvykle souvisejí s rannými stádii vašeho života a často přetrvávají do dospělosti bez toho, že byste si je vědomě uvědomovali. Mohou samozřejmě vznikat i během dospělosti.

Mezi naším tělem a myslí je silná biologická vazba a skrze ni vám může být metoda PSYCH-K® nápomocná. Vzhledem k tomu, že nemám lékařské vzdělání, nemohu se k vašemu zdravotnímu stavu vyjadřovat tak, jak by to dělal lékař ve smyslu diagnóz či léčení. Jinými slovy, v PSYCH-K® nestanovujeme diagnózy a neléčíme. Ale pomocí PSYCH-K® vám můžeme výrazně změnit vaše podvědomá přesvědčení, která mohou ovlivňovat vaše zdraví a pohodu, a to jak fyzickou, tak mentální. Přestože je nemožné garantovat konkrétní výsledky, vzhledem k individualitě každého člověka, ve své praxi se setkávám s krásnými výsledky. A to i přímo na sobě.

PSYCH-K® má 35letou historii v pomoci lidem na jejich cestě ke spokojenému a radostnému životu na poli mentálním, emocionálním, fyzickém i spirituálním.