Vnitřní svět

24.09.2021

Žijeme ve svém těle. Tam "uvnitř nás" se ale skládáme z více bytostí.

Ukrývá se v nás Vnitřní muž, Vnitřní žena, naše Vnitřní dítě... (Ve skutečnosti je to ještě barvitější, ale pro naše účely je toto rozdělení naprosto dostačující.)
Máme je každý - ať jsme muž nebo žena. Rozdíl je v tom, z pozice které "bytosti" v nás nejčastěji jednáme.

U žen je to vnitřní žena, u mužů zase vnitřní muž. Všichni ale potřebujeme všechny tyto tři části nás.
A všichni ti tři by měli být spolu v souladu. Navzájem se milovat a ctít. Spolupracovat.

Výchovou, životními zkušenostmi a zážitky, vlivem strachu či jiné "okolnosti" nemá spousta lidí svůj vnitřní svět nastavený hamronicky. Projevy jsou různé, avšak jasné a čím větší nesoulad, tím jsou okatější. A mnohdy jsou tyto projevy zavádějící - tedy, že si je vykládáme přesně naopak, než jak ve skutečnosti jsou.
např. muž s dlouhými vlasy a zženštilým chováním může vzbuzovat dojem, že má silnou, dominantní VŽ (vnitřní ženu) a ušlápnutého VM (vnitřního muže). Kdepak. Tyto zženštilé projevy u muže jsou křikem jeho vnitřní ženy - Všimni si mě! Já jsem tady! Budu se ti tak dlouho a tak mocně připomínat, dokud mne skutečně nepřijmeš!

To, jaký vztah mají naše VŽ a náš VM se odráží i v našem partnerském životě. Pokud jste muž a máte partnerku, tak ona je odrazem vaší VŽ. Koukněte se upřímnýma očima a víte na čem jste. ;) To stejné platí pro ženy.

Stav naší VŽ i VM úzce souvisí i s tím, jak nás vnímají ostatní, jaký typ lidí a jaké partnery přitahujeme - pro koho jsme žádoucí - pozornost jakého typu muže či ženy nejčastěji vzbuzujete? A pro koho jste naopak neviditelní?

Pokud jako žena máte ušlápnutou VŽ, přitáhnete si muže s ušlápnutým VM. Přichází jako pomocník v nastolení harmonie.
Všímejte si i, jak jako žena působíte na ostatní ženy. Jak vás vnímají?

Společně se můžeme těmto bytostem a jejich vztahu věnovat.

Můžete se objednat - jde celkem o tři sezení, každé v délce cca 1,5 - 2 hod.
Jedno sezení věnujeme Vnitřní ženě, jejím programům, potřebám, bolestem atd. ... Druhé Vnitřnímu muži a na třetím setkání vybalancujeme jejich vzájemný vztah pomocí speciálního Vztahového balancu.
Cena tohoto celého procesu je 8 000,- Kč.
Jednotlivá sezení mají mezi sebou rozestup 2 týdny. Lze uskutečnit pouze osobně.

Objednat se můžete telefonicky nebo online zde. Do poznámky prosím uveďte "Vnitřní svět".