Vnitřní svět ⚧

05.09.2022

Žijeme v těle. Tam "uvnitř nás" se skládáme z více bytostí.
Ukrývají se v nás VNITŘNÍ MUŽ, VNITŘNÍ ŽENA i naše VNITŘNÍ DÍTĚ.
Ve skutečnosti je to ještě barvitější, ale pro naše účely je toto rozdělení naprosto dostačující.

Máme je každý, ať jsme muž nebo žena. Rozdíl je v tom, z pozice které této "bytosti" nejčastěji jednáme.
Ideálně to u žen bývá vnitřní žena, u mužů zase vnitřní muž.

Měli by být ve společném souladu. Navzájem se milovat a ctít. Spolupracovat.

Jejich vzájemná harmonie je nesmírně důležitá.

Nezastávám žádné konkrétní číselné či procentuální vyjádření toho, jak by to mělo vypadat "správně".
Je tu určité rozmezí, ve kterém je prospěšné se pohybovat, ale rozhodně není účelem "násilně se cpát na konkrétní číslo".
Jsme živé bytosti a ze zkušeností vím, že pro každou ženu i muže je přirozený trošičku jiný poměr, jiná míra.
Jakmile máme rozdělenou energii tak, jak je to pro nás skutečně nejlepší, cítíme to! Je to přirozené. Úlevné.
Rozhodně nejde o rozumový výběr.

Výchovou, životními zkušenostmi, zážitky, vlivem strachu či jiné "okolnosti" nemá spousta lidí svůj vnitřní svět nastavený harmonicky. Projevy jsou různé a čím větší nesoulad, tím jsou výraznější. Mnohdy jsi tyto projevy vykládáme přesně naopak.
Např. muž s dlouhými vlasy a zženštilým chováním může vzbuzovat dojem, že má silnou, dominantní VŽ a ušlápnutého VM. Kdepak. Tyto zženštilé projevy u muže jsou křikem jeho
vnitřní ženy - Všimni si mě! Já jsem tady! Budu se ti tak dlouho a tak mocně připomínat, dokud si mne konečně nevšimneš a skutečně mne nepřijmeš!

☯ Jaký vztah mají naše VŽ a VM se odráží i v našem partnerském životě. Pokud jste muž a máte partnerku, tak ona je odrazem vaší VŽ. Koukněte se a hned víte, na čem jste. To stejné platí samozřejmě pro ženy.

☯ Stav naší VŽ a VM úzce souvisí i s tím, jak nás vnímají ostatní. Jaký typ lidí a jaké partnery si přitahujeme, pro koho jsme žádoucí. Pozornost jakého typu muže/ženy nejčastěji vzbuzujeme a pro koho jsme naopak neviditelní.

Pokud jako žena máte ušlápnutou VŽ, přitáhnete si muže s ušlápnutým VM. Přichází jako pomocník v nastolení harmonie.
Všímejte si také, jak jako žena působíte na ostatní ženy. Jak vás vnímají?

Můžeme se těmto bytostem a jejich vzájemnému vztahu pověnovat

Narovnat páteř i sebevědomí každého z nich. Uvidět je. Vyslechnout. Zahojit jejich rány.
Umožnit každému z nich zastávat svoji přirozenou roli. Být pro sebe vzájemnou podporou.
Vzroste tak i vaše energie.

Jedná se o celkem tři sezení, každé v délce cca 1,5 - 2 hod.

🚺 První sezení věnujeme vnitřní ženě, jejím programům, potřebám, bolestem, strachům, atd.
🚹 Druhé vnitřnímu muži.
🚻 Na třetím setkání vybalancujeme jejich vzájemný vztah pomocí speciálního Vztahového balancu.

Cena celého balíčku je 8 000,- Kč.
Jednotlivá sezení mají mezi sebou rozestup cca 2 týdny.
Lze uskutečnit pouze osobně.

Při objednání do poznámky prosím uveďte "Vnitřní svět".