Vztahový balanc

30.09.2021

Tento proces se nesoustředí pouze na vztahy mezi mužem a ženou.

Vztahy jsou rozhodně mnohem širší pojem. Vztahy máme se svými rodiči, kolegy na pracovišti, mezi sourozenci, se svými dětmi...

A ani to není zdaleka všechno.

Určitý vztah máme také např. k penězům, k bohatství obecně, ke své práci či podnikání, k jídlu, ke svému tělu, k povinnostem, k učení...

Ve více než polovině případů, kdy ke vztahovému balancu přikročíme, řešíme právě "jiný druh" vztahu, než je ten partnerský.

Jak sám název napovídá, je ideální, pokud na sezení příjdou oba zúčastnění. Především z důvodu, že jsou oba ochotni na tématu pracovat. Někdy se však druhý necítí nakloněn či nechce nebo nemůže přijít z jiného důvodu (bydlí daleko, limitují ho zdravotní stav či již nežije,...). V takovém případě můžete vzít s sebou kamaráda/kamarádku. Stačí, aby byl ochoten Vám pomoci, nic víc není třeba. ;)
Pokud nikoho takové nebudete mít k dispozici, nevadí. Roli Vašeho "vztahového parťáka" si vezmu na starost já sama.
A ano, jak text výše uvádí, pracovat můžeme i se vztahem k člověku, který již zemřel - např. rodiče, potrat, atd. ...

Sezení trvá cca 1 - 1,5 hod. Cena tohoto sezení jsou 2000,-.
Lze provádět pouze osobně.
S sebou si odnesete protokolový zápis se seznamem prohlášení a přesvědčení.

Tento proces slouží k prohloubení porozumění mezi dvěma lidmi (či jinými, i neživými, "entitami").
Identifikujeme a transformujeme záležitosti, které pro ně představují výzvy.
Proces podporuje Whole-brain stav*, kdykoliv se lidé vzájemně vidí, slyší nebo cítí.
* (tzv. "celomozkový stav", kdy je aktivován potenciál obou našich mozkových hemisfér a my tak jsme schopni myslet a cítit současně)

Levá a pravá mozková hemisféra.
Každá zpracovává jiný druh informací.
Potřebujeme samozřejmě obě - a potřebujeme aby spolu komunikovaly, byly v harmonii.
V dnešním světě ale drtivá většina lidí jedná a žije na zákadě levé hemisféry.